Disclaimer

Disclaimer
HUM by MUM, verleent u hierbij toegang tot www.humbymum.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
HUM by MUM behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
HUM by MUM spant zich in om de inhoud van www.humbymum.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.humbymum.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HUM by MUM.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.humbymum.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met HUM by MUM. Voor op www.humbymum.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HUM by MUM nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HUM by MUM.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HUM by MUM behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.